Website Generator

AKTUELT

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN 2020

Hva er venstresidas forhold til antisemittisme?

I anledning den internasjonale Holocaustdagen inviterer Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival Trondheim, Jødisk museum Trondheim og Litteraturhuset i Trondheim til debatt om venstresidas forhold til antisemittisme.


Hva er forholdet mellom antisemittisme og antisionisme, kan man være antisionist uten å være antisemitt? Hvor går grensen mellom antisemittisme og legitim kritikk av den israelske statens politikk? Blir merkelappen antisemittisme brukt for å hindre legitim kritikk av den israelske statens politikk?

Hovedappell:
Robert Mood, president i Norges Røde Kors

Deltakere i paneldebatten:
Nik Brandal, historiker, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole. Arbeidsområder: Politisk ekstremisme, totalitarisme, folkemord

Ronny Kjelsberg, styremedlem Rødt Trøndelag. Universitetslektor ved NTNU, Skrevet artikler og deltatt i debatten på venstresida rettet mot krefter som lefler med antisemittisk tankegods i sin motstand mot Israel

Vibeke Mo, stipendiat og prosjektkoordinator ved Holocaustsenteret

Claudia Lenz, professor ved Menighetsfakultetet, rasisme og antisemittisme. Statsviter og filosof fra Universitetet i Hamburg. I den senere tid skrevet om Gaarder-saken. Har vært involvert i flere forskningsprosjekter, bl.a. ved HL-senteret.

Ordstyrer er Jo Skårderud, journalist i avisa Klassekampen.

Inngang: Gratis

Bildet viser brødrene Asriel Berl og Assor Hirsch, og Julius Paltiel (i midten), som alle tre overlevde konsentrasjonsleirene Auschwitz og Buchenwald. 

JØDENES HISTORIE I NORGE GJENNOM 300 ÅR

Oskar Mendelsohns store verk om jødenes historie i Norge blir gitt ut i ny utgave. Jødisk museum Trondheim inviterer til foredrag og samtale om boka torsdag 5. desember kl 19.00. 


Oskar Mendelsohn var den første som på systematisk måte samlet historien om Norges eldste og minste nasjonale minoritet mellom to permer.

I år er det 50 år siden første bind utkom, og begge bind har i mange år vært ute av trykk. 

Oskar Mendelsohn var trønder, men flyttet til Oslo på førtitallet. «Jødenes historie og liv i Norge gjennom 300 år» er Mendelsohns livsverk, som han arbeidet med i over 30 år.

Vi spør blant annet hva dette verket har betydd for forståelsen av den norsk-jødiske historien og for innsatsen hans for dem som i dag arbeider med dette feltet. 

Forlaget Press ved redaktør Håkon Harket, forsker ved HL-senteret Synne Corell og førsteamanuensis Jon Reitan ved Nord Universitet vil gi ulike innfallsvinkler til Mendelsohns verk, blant annet om boka har påvirket hvordan norske jøder er blitt omtalt i den norske offentligheten gjennom etterkrigstiden.

KULTURNATT 13. SEPTEMBER:
OM KONSPIRASJONSTEORIER

Åpent museum og foredrag! 

Konspirasjonsteorier og hat mot minoriteter 


Det siste året har konspirasjonsteorier om minoriteter bidratt til massemord i en synagoge i Pittsburgh, to moskéer på New Zealand og et kjøpesenter i El Paso. Og sist i angrepet på en moské i Bærum her i Norge. Er dette typisk for konspirasjonstenkning, eller er det unntakene? 

I et foredrag ved professor Asbjørn Dyrendal og stipendiat Martin Ringdal fra NTNU inviterer Jødisk museum Trondheim til å se nærmere på hva som kjennetegner konspirasjonsteorier og hvordan de blir koblet til minoriteter, både systematisk, samtidig og spesifikt historisk. Falsumet «Sions vises protokoller» vil vies spesiell oppmerksomhet. Hva slags tekst er dette, og hva har dens opphav og funksjon vært historisk, spør foredragholderne. Det vil også bli anledning til å se seg om i museet. Museet holder åpent fra kl 18.00, mens foredraget starter kl 19.00. Gratis adgang! Begrenset antall plasser.

NY UTSTILLING: HJEMME. BORTE.
NEW EXHIBITION: HOME. GONE.

Besøk vår permanente utstilling “Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim.” Utstillingen lar deg møte 16 personer: barn, voksne, kvinner og menn som ble utsatt for Holocaust, nazistenes folkemord av jødene under andre verdenskrig. Utstillingen fortsetter i Trondheims gater. Last ned appen “Hjemme. Borte.” Appen finnes på norsk og engelsk, i App Store og Google Play.


Visit our permanent exhibition “Home. Gone. The Holocaust in Trondheim.” The exhibition lets you meet 16 individuals: children, adults, women and men, all of whom were afflicted by the Holocaust during World War II. The exhibition continues in the streets of Trondheim. Download the app “Hjemme. Borte.” The app is available in English and Norwegian, in App Store and Google Play.

SNUBLESTEINER 2019

I juni arrangerer Jødisk museum Trondheim nedleggelser av snublesteiner i Trondheim, Berlevåg og Hammerfest. 

Snublesteinene er del av et kunstprosjekt som har foregått i Europa i over 20 år. Til nå er det satt ned over 60 000 slike steiner. Snublesteinene er brosteiner, 10x10 cm store, dekket med en messingplate. De legges ned til minne om personer som ble ofre for Holocaust. Hensikten med snublesteinene er ikke at vi skal snuble i dem, men at vi skal snuble over historien, og bli minnet om at Holocaust også rammer personer i vårt nærmiljø – der vi bor, jobber, går på skole eller ferdes i hverdagen.


17. juni 16.00 legges en snublestein for Phillip Philipsohn i Vilhelm Storms
                           gate 3 i Trondheim.

19. juni 16.00 legges en snublestein for Phillip Philipsohn i Samfunnsgata 2b i
                          Berlevåg.

20. juni 13.00 legges en snublestein for Isak Meyer Goldmann i Kirkegata
                           22/24 i Hammerfest.

HOLOCAUSTBENEKTELSE I NORGE- FOREDRAG MED KJETIL BRAUT SIMONSEN 21. MARS 19.00

Hvor forekommer holocaustbenektelse i dag, og hvordan arter den seg?


Jødisk museum Trondheim inviterer til foredrag med Kjetil Braut Simonsen, forsker ved Jødisk museum i Oslo.

Foredraget holdes på Jødisk museum Trondheim, i Arkitekt Christies gate 1b, 21. mars 19.00.

Foredraget retter søkelys mot holocaustbenektelse i etterkrigstidens Norge, med NS-veteranmiljøet som hovedfokus.

Allerede få år etter andre verdenskrigs slutt, begynte aktører i dette miljøet å nekte for at nasjonalsosialistenes folkemord på de europeiske jødene hadde funnet sted. Benektelsen var her knyttet til et bredere konspirasjonsteoretisk og antisemittisk verdensbilde, hvor forestillingen om «jødisk makt» stod sentralt. Samtidig fungerte den en forsvarsstrategi som siktet mot å rettferdiggjøre de tidligere NS-medlemmenes handlinger i et samfunn der nasjonalsosialismen var tabubelagt.
 
Holocaustbenektelse er fremdeles utbredt i ekstreme politiske miljøer. Kjetil Braut Simonsen vil derfor også trekke linjer frem til vår egen tid. Hvilke likheter og forskjeller er det mellom dagens fornektelse og fornektelsen de første tiårene etter 1945? Går de samme påstandene og temaene igjen?

Kjetil Braut Simonsen er historiker og ansatt som forsker ved Jødisk museum i Oslo. I 2016 leverte han doktorgradsavhandlingen «Nazifisering, kollaborasjon, motstand – en analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 – 8. mai 1945». Foredraget er basert på hans artikkel “Holocaustbenektelse i Folk og land (8. mai) 1948-1975. En diskurs tar form”, som utkommer i Historisk tidsskrift i mars 2019.

Inngangspris: 
Voksen: 60 kr
Student og barn: 30 kr

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN 2019

27. januar 2019 markeres den internasjonale Holocaustdagen.

Snorre Cathrine 

På Trondheim folkebibliotek holder Mona Levin, Snorre Valen og  Cathrine Moe Thorleifsson foredrag 12.30-14.30. Arrangører er Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival og Jødisk museum Trondheim. Les mer om programmet her.


Sammen med HL-senteret og Jødisk museum Oslo har Jødisk museum Trondheim utarbeidet en pakke med undervisningsopplegg til skolene. I samarbeid med Falstadsenteret har Jødisk museum Trondheim laget tre undervisningsopplegg på nettressursen "Jødiske fotspor i nord". Hele undervisningspakken finner du her.


Bildet viser statuen av Cissi Klein på Museumsplassen i Trondheim.

NYE UNDERVISNINGSOPPLEGG

Nettressursen Jødiske fotspor i nord handler om historien til de nordenfjeldske jødene. På nettsiden får elevene mulighet til å utforske historien på en unik måte, gjennom et digitalt kart.

Nå er tre undervisningsopplegg publisert på nettsiden, til bruk i klasserommet. De tre undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i hver sin familie. Oppgavene gir elevene trening i kritisk tenkning og kildekritikk, og legger opp til en empatisk tilnærming til stoffet. Oppgavene er tverrfaglige, og bygger på kompetansemål fra historie og samfunnsfag. Elevenes norsk- og engelskkunnskaper og muntlige ferdigheter blir også oppøvd gjennom undervisningsoppleggene.

Temaer som tas opp i undervisningsoppleggene er innvandring, integrering, flukt, krig, etiske og personlige dilemmaer, konspirasjonsteorier, og arbeidsliv i Norge på tidlig 1900-tall.

Undervisningsoppleggene finnes på
Jødiske fotspor i nord.

Undervisningsoppleggene er utarbeidet i samarbeid med Falstadsenteret.

Et av undervisningsoppleggene handler om familien Mahler, som er avbildet her.MARKERING AV KRYSTALLNATTEN

Styret i Det Jødiske Samfunn i Trondheim, Jødisk museum Trondheim og Falstadsenteret inviterer til 80 års markeringen av Krystallnatten. om Krystallnattens minne og verdi i dagens samfunn.


Markeringen finner sted fredag 9. november kl, 18. 00 ved Cissi Kleins monument på Museumsplass med påfølgende samling i synagogen i Arkitekt Christies gate 1b. Årets appell blir holdt av Snorre Valen.


Barbara Krawcowicz fra NTNU vil holde et lite foredrag etterfulgt av en åpen samtale om Krystallnattens minne og verdi i dagens samfunn.


SNUBLESTEINER 2018

7. og 8. juni legger Jødisk museum Trondheim ned snublesteiner i Volda og Trondheim.

Snublesteiner støpes ned i fortauet på steder der Holocaustofre bodde før de ble deportert og myrdet. På steinene er det inngravert navn, fødselsdato, dato for deportasjon og dødsdato.  

7. juni nedlegges snublestein i Volda
12:00 nedlegges snublestein for Abraham Bernhard Mahler i
             Gymnasvegen i Volda. Taler ved Jødisk museum Trondheim og
              Voldas ordfører, Jørgen Amdam.

8. juni legges det ned snublesteiner i Trondheim
12:15: Snublestein nedlegges for Ida Ethel Meyer i Dronningens gate 38. Tale
               ved Jødisk museum Trondheim.
12:45: Snublesteiner nedlegges for David Isidor Dworsky, Selig Dworsky og
               Käthe Dworsky i Klostergata 74b. Tale ved Jødisk museum Trondheim.

JØDISKE FOTSPOR I NORD

Norges første digitale samling av historier om jødisk liv i Norge.

Helt siden midten av 1800-tallet har jødiske fotspor tråkket vei i Norge. Nå samles fotsporene på ett sted, på nettstedet
jodiskefotspor.no


Allerede nå er det samlet mange små og store fortellinger som ikke har sett dagens lys før, hittil godt over 150 fotspor fra steder rundt om i de fem nordligste fylkene fra Ålesund i sør til Hammerfest i nord. Og det skal bli mange flere. 


Jødisk museum Trondheim står bak nettstedet
jodiskefotspor.no. Hensikten er å samle kilder til en nettvandring som kan fungere både som et annerledes undervisningsopplegg for elever i ungdomsskole og videregående skole, samt for andre samfunns- og historieinteresserte. Dette er en ny måte å få innblikk i norsk-jødisk liv på, med lokalt perspektiv og spor fra ens eget nabolag.


jodiskefotspor.no kan man reise digitalt i et norgeskart og lete både i geografien og på en tidslinje. Er man i en undervisningssituasjon, samfunnsinteressert eller bare litt nysgjerrig, kan man fordype seg i små og store historier om stedet man befinner seg på, eller man kan se ting i et nytt og annerledes perspektiv med sitt eget hjemsted som utgangspunkt.


Vil man fordype seg, kan man lese et av de dyptgående
fotsporene, som følger en familie over flere generasjoner, eller en personlig livshistorie.

Fotsporene er samlet over en periode på tre år og arbeidet fortsetter som en del av oppgavene til Jødisk museum Trondheim. Arbeidet med innsamling av materialet og utvikling av nettstedet har vært støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Stiftelsen Fritt ord.


Bildet viser familiene Caplan og Shotland fra Tromsø.

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUSTDAGEN 27. JANUAR 2018

27. januar hvert år markeres Den internasjonale Holocaustdagen over hele landet. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om nazistenes utryddelsespolitikk og gir anledning til å diskutere og reflektere over hvordan og hvorfor forbrytelser i et slikt omfang kunne skje.

Den 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. Denne datoen ble etter hvert markert i flere land, i Norge første gang i 2002. I november 2005 vedtok FNs generalforsamling at 27. januar skal være en internasjonal minnedag for Holocaust.

I Trondheim i år markeres dagen med to interessante foredrag. Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle vil snakke om den nye antisemittismen i et Holocaust-perspektiv og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen stiller spørsmålet: Hva betyr “Aldri igjen Auschwitz”?

Møteledelse: Sverre Nyrønning og Kent Hirsch

Velkommen lørdag 27. januar kl 13.00 i Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek.


Arrangør: Det jødiske samfunn i Trondheim, Jødisk kulturfestival Trondheim og Jødisk museum Trondheim


Bilde: Assor Hirsch, Samuel Steinmann, Julius Paltiel, Leo Eitinger og Pelle Hirsch etter frigjøringen av konsentrasjonsleiren Buchenwald, i 1945.

19. SEPTEMBER
ANTISEMITTISME - FØR OG NÅ

Jødisk Museum i Oslo lanserte 19. september 2017 en nettressurs om antisemittisme, som er utviklet for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. Ressursen har tittelen Antisemittisme – før og nå.

Ordet antisemittisme tas i bruk i lærebøker og forskningslitteratur, i politiske debatter og i pressen. Men hva er egentlig antisemittisme? Hvor kommer antisemittismen fra, og hvordan har den endret seg gjennom historien? Og hvilke uttrykksformer får den i dagens samfunn?

Antisemittisme – før og nå retter søkelys på alle disse problemstillingene.

Kort oppsummert er nettsiden
- Åpen og gratis å bruke.
- Relevant i arbeid mot en rekke kompetansemål.
- Faglig oppdatert.
- Enkel å bruke tverrfaglig.
- En kunnskapsbank om hva antisemmitisme er, hvor det kommer fra og hvordan det har endret seg.
- Delt inn i åtte hovedtekster, med tilhørende fordypningstekster og repetisjons-, kilde-, refleksjons- og aktualitetsoppgaver.
- En side som også inneholder korte filmintervjuer av norsk-jødisk ungdom og faghistorikere

Besøk siden på http://antisemittisme-forogna.no/

15. SEPTEMBER
KULTURNATT

Jødisk museum Trondheim deltar i år med flere arrangementer på Kulturnatt i Trondheim den 15. september. Kulturnatt er en helaften fylt med kulturelle opplevelser, med over 200 arrangementer på flere forskjellige steder i byen. Mer om Kulturnatt kan leses på http://kulturnatt-trondheim.no/

Jødisk museum Trondheim er åpent for besøkende mellom 18:00 og 20.30. Fri adgang.

18:30 til 19:30 Foredrag ved Jon Reitan: Hvordan huskes Holocaust blant trønderne?  Sted: Jødisk museum Trondheim. Fri adgang.

21:00 Foredrag ved Ralph Buchmann og Terje Bratberg
Forstander i Det Jødiske Samfunn i Trondheim Ralph Buchmann og byhistoriker Terje Brattberg forteller om det jødiske livet i Nerbyen.
Sted: Fjordgata 5, inngang fra Brattørveita. Fri adgang.

22:00 Veitvandring ved Ralph Ralph Buchmann og Terje Bratberg
Ralph Buchmann og byhistoriker Terje Brattberg tar med deltagere på en vandring i veitene i Nerbyen, der mange jødiske familier bodde og hadde forretninger. Sted: Krysset Brattørveita - Brattørveita. Fri adgang.

27. AUGUST SNUBLESTEINSNEDLEGGELSE 2017

Snublesteiner støpes ned i fortauet på steder der Holocaustofre bodde før de ble deportert og myrdet. På steinene er det inngravert navn, fødselsdato, dato for deportasjon og dødsdato.  

27. august 2017 legges det ned snublesteiner på Sunndalsøra og i Trondheim.

12:00 David Glick, Sunndalsøra, Kulturhuset ved torget

17:00 Bertha Pauline Buchmann, Innherredsveien 31

Denne steinen ble opprinnelig lagt ned i 2013, men på grunn av arbeid i området var dette kun en midlertidig løsning. Ettersom arbeidet snart er avsluttet legges det ned en ny stein til minne om Bertha Pauline Buchmann den 27. august i år.

17:30 Jenny, Bernhard og Charles Rosenberg, Innherredsveien 51

I innherredsveien 51 vil det holdes en appell ved Lena Lindahl, forfatter og journalist som for tiden arbeider med en bok om Jenny og Bernhard Rosenbergs datter Betzy Haugrønning.

18:30 Chaim, Marie, Leon, Gittel, Chaja og Rubin Hirsch, Arilds gate 1B

12. MAI
JØDISK MUSEUM TRONDHEIM 20 ÅR

 I 2017 er det 20 år siden Jødisk museum Trondheim åpnet dørene. Siden 12. mai 1997 har museet formidlet historien og kulturen til jødene som har bodd og levd nord for Dovre. Vi markerer museets 20-årsjubileum med pop up-utstillingen "Jødiske fotspor i Trondheim", der vi på 19 forskjellige plasser i Trondheim stiller ut deler av vår samling.

De første jødene som kom til Trondheim på 1800-tallet ble raskt en del av bybildet. Frem mot andre verdenskrig ble de trønderske jødene godt integrert, samtidig som jødiske tradisjoner ble ivaretatt. Det jødiske samfunnet ble derimot hardt rammet under krigen, og omkring halvparten av byens jødiske befolkning ble drept. Det tok tid før det jødiske samfunnet klarte å bygge seg opp igjen, men det ble aldri det samme som før. 

Se på kartet du finner på vår facebookside og gå på en oppdagelsesferd i Trondheim! Her kan dere oppleve en del av byens historie som kanskje ikke så mange kjenner til. Utstillingen står fram til 12. august.