Site Builder

INGENTING ER SOM DET SER UT SOM - KONSPIRASJONSTENKNING OG KILDEKRITIKK

Landet vi egentlig på månen?

Er jorda flat?

Fant Holocaust virkelig sted?


Ideen om at verden ikke er slik den påstås å være, men at en gruppe mennesker i det skjulte styrer verdens begivenheter, kalles konspirasjonstenkning. Konspirasjonstenkning har gjennom verdenshistorien fått katastrofale følger, som etnisk rensning og folkemord.

Sosiale medier har gjort det enklere enn noen gang å spre konspirasjonsteorier. For å kunne vurdere hvilken informasjon som er pålitelig, trenger man ferdigheter innen kildekritikk.

Undervisningsopplegget benytter seg av film, nettsider og gruppeoppgaver for å vise elevene hvordan konspirasjonsteorier er bygget opp, og hvordan vi kan gjenkjenne dem.

Målet er å gi elevene kildekritiske verktøy som gjør dem bedre rustet til å møte en digital verden der falske nyheter og konspirasjonsteorier florerer.


Undervisningsopplegget er tilpasset elever på videregående skole, og oppfyller kompetansemål i samfunnsfag og historie.

Varighet: 2 timer.