https://mobirise.com/

HJEMME. BORTE. JØDENE FRA TRONDHEIM

Når kom de første jødene til Trondheim?
Hvordan livnærte de seg når de kom til byen?
Hvordan var det jødiske hverdagslivet i Trondheim før 2. verdenskrig?
Hva skjedde med jødene fra Trondheim under 2. verdenskrig?

Jødenes historie i Norge er kort sammenlignet med andre europeiske land, da jødene ikke fikk bosette seg i landet før 1851. De første jødene i Trondheim kom til byen rundt 1880-tallet. Det vokste da frem et rikt jødisk menighets- og foreningsliv, og de deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940. Den tyske okkupasjonen av Norge førte umiddelbart til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelsen av den jødiske befolkningen i Trondheim.
Med freden fulgte etter hvert den fryktelige sannheten at nesten alle de deporterte, aldri ville komme tilbake. Etterkrigstiden ble svært tung for de overlevende norske jødene. Det jødiske livet ble langsomt bygget opp igjen. 

Undervisningsopplegget «Hjemme. Borte. Jødene fra Trondheim» vil gi elevene en innføring i historien om jødene fra Trondheim og hva som skjedde i byen under andre verdenskrig. Gjennom å utforske utstillingen “Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim”, appen “Hjemme. Borte”, og primærkilder som bilder og dokumenter, får elevene kunnskap om norsk-jødisk historie og norsk krigshistorie. Fortellingene vil bli fortalt gjennom enkeltpersoner og familiehistorier. Elevene får førstehåndserfaring med primærkilder, og den jødiske historien blir på den måten mer konkret og levende.

Dette undervisningsopplegget er tilpasset ungdomsskole og videregående skole, samt høyere utdanning.