https://mobirise.com/

HISTORIEN OM JØDENE FRA TRONDHEIM

Når kom de første jødene til Trondheim?
Hvordan livnærte de seg da de kom til byen?
Hvordan var det jødiske hverdagslivet i Trondheim før 2. verdenskrig?
Hva skjedde med jødene fra Trondheim under 2. verdenskrig?
Hvordan var livet etter 2. verdenskrig og hvordan er det jødiske livet i Trondheim i dag?

Jødenes historie i Norge er kort sammenlignet med andre europeiske land, da jødene ikke fikk bosette seg i landet før 1851. De første jødene i Trondheim kom til byen rundt 1880-tallet. Det vokste da frem et rikt jødisk menighets- og foreningsliv, og de deltok aktivt i idrett, kulturliv og samfunnsdebatt. Integreringen i det nye landet var kommet langt da katastrofen inntraff i 1940. Den tyske okkupasjonen av Norge førte umiddelbart til en rekke diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere til deportasjon og tilintetgjørelsen av den jødiske befolkningen i Trondheim.

Med freden fulgte etter hvert den fryktelige sannheten at nesten alle de deporterte aldri ville komme tilbake. Etterkrigstiden ble svært tung for de overlevende norske jødene. Det jødiske livet ble langsomt bygget opp igjen. 

Undervisningsopplegget «Historien om jødene fra Trondheim» vil gi elevene en innføring i jødenes historie fra et jødisk perspektiv gjennom å utforske bilder, dokumenter og gjenstander fra museets samling. Elevene vil jobbe i grupper, og få utdelt ulike primærkilder som de skal bruke til å utforske jødisk historie i Trondheim. Fortellingene vil bli fortalt gjennom enkeltpersoner og familiehistorier. Elevene får førstehåndserfaring med primærkilder, og den jødiske historien blir på den måten mer konkret og levende.

Et besøk i synagogen er også inkludert i dette undervisningstilbudet. 

Undervisningsopplegget er tilpasset ungdomsskole og videregående skole, samt høyere utdanning.