Website Builder

OM JØDISK MUSEUM TRONDHEIM

Jødisk museum Trondheim ligger i Arkitekt Christies gate 1B, en bygning som huset Trondheims første jernbanestasjon fra 1864. Den jødiske menigheten, Det Mosaiske Trossamfunn, kjøpte bygningen i 1924 og bygde den om til en ortodoks synagoge som ble innviet i 1925. Bygget er stadig i bruk på helligdager, møter, fester og sosiale formål.

Museet åpnet 12. mai 1997 og var en gave til Trondheim i anledning byens tusenårsjubileum. Museets utstillinger forteller om historien og kulturen til de jødiske i det nordenfjeldske området, både før, under og etter andre verdenskrig. 

Jødisk museum holder til i samme bygning som Det jødiske samfunn i Trondheim og Europas nordligste synagoge, som i selv er et besøk verdig.

Museets formål:

  • Formidle jødisk kultur, riter og tradisjoner.
  • Formidle jødisk innvandringshistorie i Midt- og Nord-Norge. 
  • Fortelle hvordan jødiske innvandrere har integrert seg og skapt seg sin plass i samfunnet, og med det formidle kunnskap med overføringsverdi til andre minoritetsgrupper.
  • Skape større åpenhet rundt holocaust. 
  • Rette søkelyset på rasistisk begrunnet utryddelse generelt gjennom beskrivelsene fra holocaust.