Web Page Maker

NORSK-JØDISKE TRADISJONER, RITER OG KULTUR

Hvordan er synagogen bygd opp?
Hvorfor er det et lys som alltid er tent i synagogen?
Hvorfor er det 613 knuter på et bønnesjal?
Hvordan lever de trønderske jødene i dag?

«Norsk-jødiske tradisjoner, riter og kultur» er et undervisningsopplegg hvor det legges opp til aktiv læring gjennom aktiviteter med blant annet rituelle objekter knyttet opp til tematikken. Samtidig vil elevene kunne utforske synagogen, og studere forskjeller og likheter mellom en synagoge og andre gudshus. Gjennom undervisningsopplegget vil elevene også lære om jødiske symboler, helligdager og jødiske tradisjoner. Dersom det er ønskelig kan elevene lære om kosher kosthold. Undervisningsfilmer vil også bli vist, som vil gi en innføring i hvordan jødiske høytider og seremonier feires i Norge.
 
Forarbeid: Lærerne oppfordres til å gi elevene i oppgave å lage spørsmål som kan stilles under besøket.