https://mobirise.com/

MUSEETS SAMLING

Jødisk museum Trondheim har en omfattende og unik samling. Den består av flere tusen fotgrafier, dokumenter og artefakter. Samlingen er svært spesiell, både på grunn av sin størrelse og fordi den består av materiale som andre steder forsvant under krigsårene.


Gjennom året velger museet ut deler av sin samling som vi mener kan være av spesiell interesse for publikum. En oversikt over disse finner du under.


UTVALGTE GJENSTANDER