Mobirise

JØDISKE FOTSPOR I NORD

Jødisk museum Trondheim står bak nettstedet jodiskefotspor.no. Hensikten er å samle kilder til en nettvandring som kan fungere både som et annerledes undervisningsopplegg for elever i ungdomsskole og videregående skole, samt for andre samfunns- og historieinteresserte. Dette er en ny måte å få innblikk i norsk-jødisk liv på, med lokalt perspektiv og spor fra ens eget nabolag.

På jodiskefotspor.no kan man reise digitalt i et norgeskart og lete både i geografien og på en tidslinje. I tillegg kan man fordype seg i familiehistorier eller enkeltpersoners livshistorier, i såkalte "fotspor".

Besøk nettsiden på jodiskefotspor.no


UNDERVISNINGSFILMER

I samarbeid med Jødisk Museum i Oslo har vi laget åtte undervisningsfilmer som gir en innføring i hvordan jødiske høytider og seremonier feires i Norge.

Filmene er tilgjengelig for skoler som ikke har anledning til å besøke våre to museer. For å få tilgang til undervisningsfilmene, fyll ut skjemaet på www.jodiskmuseumoslo.no/undervisningsfilmer.

Filmene er laget med støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturrådet.

ANTISEMITTISME -FØR OG NÅ

«Antisemittisme – før og nå» er en læringsressurs utviklet av Jødisk museum Oslo for elever og lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole. 

Ordet antisemittisme tas i bruk i lærebøker og forskningslitteratur, i politiske debatter og i pressen. Men hva er egentlig antisemittisme? Hvor kommer antisemittismen fra, og hvordan har den endret seg gjennom historien? Og hvilke uttrykksformer får den i dagens samfunn? Antisemittisme – før og nå retter søkelys på alle disse problemstillingene.

Antisemittismen knyttes gjerne til Holocaust: nazistenes forsøk på å tilintetgjøre de europeiske jødene under andre verdenskrig. Antisemittismen har imidlertid lengre røtter enn som så. I middelalderen og tidlig nytid ble jødene anklaget for å true kristendommen og den kristne befolkningen.

På 1700- og 1800-tallet ble den religiøse argumentasjonen supplert med, og delvis erstattet av, nye ideologiske motiver. Jødene ble fra nå av karakterisert som en kultur, nasjon og/eller «rase», og ikke bare som en religiøs gruppe. Det ble hevdet at de hadde negative egenskaper lagret «i blodet».

Antisemittiske forestillinger lever videre i vår egen tid. De siste årene har det for eksempel vært rettet flere terrorangrep mot jødiske mål. I Norge er det blitt dokumentert at ordet «jøde» brukes som skjellsord blant skoleelever. Kunnskap om antisemittismens historie og antisemittisme som fenomen er derfor fremdeles aktuell og viktig.