mobirise.com

JØDISKE FOTSPOR I TRONDHEIM - BYVANDRING

Hvor kom de første jødene i Trondheim fra?
Hvor var det en hemmelig synagoge under 2. verdenskrig?
Hvem drev butikker i de samme lokalene som Platekompaniet og 7-Eleven i sentrum i mange år?

Bli med på en historisk reise rundt i Midtbyen av Trondheim. Formidler vil i løpet av to timer guide elevene rundt på sentrale poster i byen, hvor trøndersk-jødiske familier har bodd og arbeidet. Gjennom byvandringen vil elevene bli kjent med den jødiske historien i byen, fra jødene emigrerte til Norge rundt 1880, gjennom 2. verdenskrig og frem til i dag. Formidler vil også ha med seg en del spennende objekter, blant annet bilder og brev som tilhørte menneskene som bodde på de ulike adressene langs byvandringsruten. Vandringen er også laget med den hensikt å få reflektert rundt etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og holdninger, i tillegg til spørsmål om hvordan det kan oppleves å være flyktning og immigrant i Norge i dagens samfunn. 

Byvandringen er tilpasset ungdomsskole, videregående skole og studenter. For 9. trinn og 10. trinn i Trondheim er dette et tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken.